Påmelding blir først registrert når startkontingent og eventuell engangslisens og busstransport er betalt! Kun de som har forhåndsmeldt ønske om transport er sikret plass i bussen. Etteranmelding på rittdagen inntil 1 time før start.

Distanse Klasse
Innen 1. mai
2. mai – 23. mai
Etteranmelding på rittdagen
Engangslisens *)
Dalen – Lunde (1) Konkurranseklasser
500,-
700,-
900,-
200,-
Dalen – Lunde (1) Mosjon
450,-
600,-
800,-
150,-
Kviteseid – Lunde (2) Mosjon
400,-
550,-
750,-
50,-
Rundløype
(Lunde-Flåbygd) (3)
Mosjon
175,-
175,-
200,-
50,-
Rundløype
(Lunde-Flåbygd) (3)
Mosjon BARN
(u/12 år)
75,-
75,-
100,-
50,-
 
Busstransport Lunde – Dalen
eller retur
300,-
300,-
350,-
(hvis ledig plass)
Busstransport Lunde – Kviteseid
eller retur
250,-
250,-
300,-
(hvis ledig plass)
 

*) Engangslisens gjelder kun for borgere med norsk personnr. Ikke-norske deltakere må sørge for egen forsikring FØR rittet.