Rittet følger NCF´s regler for turritt. Alle sykler på eget ansvar og må følge gjeldende trafikkregler og arrangørens anvisninger. Påbud om godkjent hjelm.

Alle deltakere må ha NCF´s årslisens eller løse engangslisens.

Terrengsykkel anbefales (sti/gruspartier), bukkestyre eller tempobøyle er forbudt for de som konkurrerer på tid (Dalen-Lunde).