Resultater 2017

Vi har fått spørsmål om hvor resultatene fra 27. mai er å finne. Ikke så rart, de er foreløpig lagt under Påmelding – Startliste. Skal etterhvert flyttes til Tilbakeblikk, der også resultatene fra tidligere år ligger.