Påmelding – Betaling

 • Påmelding er bindene enten man bruker internett eller postlagt skjema.
 • Betaling til TelemarksKANALRITTET skal skje uoppfordret i.h.t bestilling.
 • Manglende betaling opphever IKKE den forpliktende påmeldingen som er foretatt.
 • Når TelemarksKANALRITTET har registrert at innbetaling er i samsvar med dato-/prisgrense, vil deltakeren føres opp på offisiell startliste.
 • Dersom innbetaling skjer senere enn angitt dato-/prisgrense, vil et pristillegg måtte innbetales før startnummer deles ut.
 • Ved påmelding godkjenner man automatisk at informasjon knyttet til deltakerens navn og passeringer legges ut på internett.
 • Postsendte påmeldinger vil bli lagt inn på startlisten senest 7 dager etter vi har mottatt bekreftet innbetaling i samsvar med dato-/prisgrense.
 • Dersom du etter innbetaling foretar endringer i påmelding som gir redusert pris, så vil ikke overskytende bli kreditert.
 • Rittledelsen forbeholder seg retten til å slette påmeldinger med uriktige eller falske opplysninger.

Sykdom – Avlysning

 • Bare ved sykdom og gyldig legeerklæring kan innbetalt deltakeravgift overføres til neste års TelemarksKANALRITTET.
 • Ut over dette kan det ikke kreves noen form for refusjon.
 • Legeattest må sendes TelemarksKANALRITTETs sekretariat og være poststemplet senest 10 virkedager etter rittdagen.
 • Ved en eventuell avlysning av TelemarksKANALRITTET på grunn av forhold som ligger utenfor arrangørens herredømme, force majeur og lignende, tilbakebetales inntil 50 % av startkontingenten. En slik avlysning vil bli gjort kjent gjennom vår internettside og vårt sekretariat.

Forsikring – Ansvar

 • Alle deltagere sykler på eget ansvar, og de er pålagt å følge gjeldene lover for trafikk på allmenn vei, for øvrig skal arrangørens anvisninger følges.
 • Av forsikringshensyn er det strengt forbudt å sykle under annen manns navn.
 • «Sykkelparkering» og «Sykkelvask» er gratisservice! Benyttelse av disse tjenester skjer derfor på eget ansvar.
 • Alle må bære godkjent hjelm under hele rittet, det er ikke lov å bytte sykkel underveis.
 • Ryttere som deltar i turklasse (aldersbestemt klasse) og ikke har helårslisens må kjøpe engangslisens. Dette gjøres samtidig med påmelding.

Annet

 • Deltagerne er selv ansvarlig for å hente ut startnummer i god tid før egen start.
 • Deltagerne KAN bli avkrevd legitimasjon ved avhenting startnummer.
 • Startnummer festes etter anvisningen.
 • Forsøpling av naturen er strengt forbudt og kan medføre diskvalifikasjon.
 • I Kanalrittet anbefales terrengsykkel, og kun terrengsykkel uten bukkestyre teller i turklassene
 • Brudd på én eller flere av ovenstående regler kan medføre diskvalifikasjon.