Følgebiler forbudt!

Husk at rittet foregår i stor grad på smale veger. Og husk at vi har servicestasjon ved alle matstasjoner der alle som får problemer med sykkelen kan få hjelp. Vi har der forbud mot følgebiler langs sykkeltraseene. Bruk alternative kjøreruter, som RV 45 fra Dalen og RV41 fra Kviteseid, deretter E 134, RV 36 og FV 359.