Rittet følger NCF´s regler for turritt. Alle sykler på eget ansvar og må følge gjeldende trafikkregler og arrangørens anvisninger. Påbud om godkjent hjelm.

Alle deltakere må ha NCF´s årslisens eller løse engangslisens.

Terrengsykkel anbefales (sti/gruspartier).