Service / matstasjon
Distanse
Lang løype (1)
Kort løype (2)
Rundløype (3)
Krossli
22 km
Vrådal
46 km
Fjågesund
65 km
20 km
Høgefjell
83 km
38 km
Flom
12 km

Det serveres saft, bananer og boller på matstasjonene. Saft, varmrett og kanalrittmost i mål.